Phoenix_1 CASINO_AN_HOTEL_CAMBODIA VD_TT Biet_thu_Bien_Hoa 471 Dongduong2_1328768506

Tin nổi bật

Refil_logo

 

Tuyên bố về Chính sách quản lý Chất lượng - Môi trường

Với mục tiêu là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp từ thiết kế đến thi công hệ thống cơ điện lạnh, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại Phan Lê cam kết:

1. Áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng - Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế (Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 và tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004).

2. Thi công các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, phù hợp với các quy chuẩn, quy phạm.

3. Không ngừng nâng cao chất lượng công trình, nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

4. Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tuân thủ các yêu cầu luật định về bảo vệ môi trường.

5. Chuẩn bị sẵn sàng cho nhu cầu tương lai, phát triển ở mức ngày càng cao hơn các lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp.

Chính sách Chất lượng - Môi trường được phổ biến cho toàn thể Cán bộ - Công nhân viên của công ty và có sẵn cho cộng đồng để đảm bảo mọi nhân viên đều thông hiểu, tuân thủ trong hoạt động thực tế cũng như là lời cam kết về bảo vệ môi trường của Công ty đối với cộng đồng  trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ.