Phoenix_1 CASINO_AN_HOTEL_CAMBODIA VD_TT Biet_thu_Bien_Hoa 471 Dongduong2_1328768506

Tin nổi bật

Refil_logo

Đội ngũ nhân lực công ty Phan Lê luôn nhiệt tình với công việc và hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. Công ty Phan Lê có hơn 120 người lao động vào biên chế chính thức. Trong đó có 20 kỹ sư, 10 nhân viên quản lý, 25 nhân viên văn phòng chuyên ngành và 65 công nhân lành nghề, làm việc thường xuyên tại văn phòng, tại nhà xưởng và trên các công trường xây dựng, các văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài. Ngoài lực lượng chính, công ty còn kết hợp với mạng lưới cộng tác viên thuộc đội ngũ công ty thành viên khác, tùy theo tính chất công việc của từng dự án, công ty sẽ huy động nhân lực sao cho phù hợp.

Nguồn nhân lực:

-      Trong hoạt động chung: 28 người

-      Quản lý: 07 người

-      Kỹ sư chuyên ngành: 20 người

-      Công nhân lành nghề: 65 người

-      Nhà máy cơ điện: 24 người

-      Các văn phòng đại diện: 13 người